Zacisk tłoczyska Ratio-Clamp®

W sytuacji, gdy z powodu przerwy w dopływie energii (celowej lub nieumyślnej) lub z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń trzeba zapewnić bezpieczeństwo ludzi i maszyn, wtedy Ratio-Clamp® firmy Hänchen jest niezastąpiony.

Chwyta tłoczysko i unieruchamia je tam, gdzie ono się właśnie znajduje. Bez mobilizacji dodatkowych sił (bez dodatkowego dopływu energii) i tak długo, aż problem zostanie rozwiązany. Ratio-Clamp® posiada certyfikat jakości TÜV.

Opatentowana zasada funkcjonowania zapewnia gwarantowaną ochronę ludzi i urządzeń: dopóki ciśnienie odblokowania jest aktywne, każde tłoczysko można swobodnie poruszać w obu kierunkach. Siła skumulowana w sprężynach jest uwalniana i powoduje zacisk tłoczyska wtedy, gdy ustanie ciśnienie odblokowania. Dzieje się tak albo poprzez zamierzoną redukcję ciśnienia, lub w przypadku nagłego spadku ciśnienia w układzie hydraulicznym spowodowanym wyłączeniem awaryjnym, przerwą w dopływie energii lub uszkodzeniami w systemie. Zacisk utrzymuje się przez nieograniczony czas i bez dodatkowego dopływu energii, aż do momentu, gdy ciśnienie odblokowania otworzy zacisk i tłoczysko znów będzie mogło się swobodnie poruszać.

Category: